Trebaju li trudnicama dodaci prehrani?

Sve potrebe za hranjivim tvarima treba nastojati zadovoljiti putem pravilne prehrane, a zbog eventualnih manjih propusta u prehrani korisno se osigurati dobrim multivitaminskim pripravkom prilagođenim za trudnice. Iako ne postoji jedinstven stav stručnjaka o rutinskom propisivanju prenatalnih suplemenata i nema „zlatnog standarda“ koji bi se odnosio na sastav takovih pripravaka, u znanstvenoj se literaturi često

Continue reading »